Főoldal

Loremipsum

Pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 31-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2013/2014-es tanévre.

 

Információk

HATÁROZAT

BETHLEN GÁBOR ALAP BIZOTTSÁGA

A Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottsági tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:

57/2014. (IX.08.) számú bizottsági határozat

A 2014.évi hiánycél tartásához szükséges intézkedéséről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat 10. pontjában meghatározott egyenlegjavulás érdekében a Bizottság úgy rendelkezik, hogy
a) a Bethlen Gábor Alap 2014. évi Oktatási-nevelési támogatások előirányzata 200.000 ezer Ft-al csökkentésre kerüljön, valamint
b) a 3/2014. (I.15.) számú határozatával elfogadott Szülőföldön magyarul pályázati felhívásban meghatározott Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás egy főre jutó éves összegét 22.400 Ft-ról 17.200 Ft-ra módosítja, valamint elfogadja a mellékletben szereplő felhívás-módosítást.

A Bizottság utasítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t, hogy az előirányzat módosítás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a felhívás módosításának megjelentetéséről gondoskodjon.

1. sz. melléklet

3/2014. (I.15.) számú Bizottság határozat által jóváhagyott 6 db regionális pályázat felhívás az alábbiak szerint módosul:

Szülőföldön magyarul pályázati program felhívásainak eredeti rendelkezése:

''III. Pályáztató támogatás összege és jogcíme:
A. nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás - 22.400 Ft-nak megfelelő RON/EUR/UAH/HRK''

Módosító rendelkezés:
Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás egy főre jutó éves összegét 22.400 Ft-ról 17.200 Ft-ra módosítja.

Szülőföldön magyarul pályázati program felhívásainak módosított rendelkezése:

''III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:
B. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás - 17.200 Ft-nak megfelelő RON/EUR/UAH/HRK"